Fredag, 9 november, 2012 - 14:40
Information havde på forsiden 9.11 ”Regeringen svigter offentligt ansattes ret til ytringsfrihed”. De havde lovet et ”uafhængigt nævn”. Artiklen beskriver at der er en stigning i hvor mange offentlige ansatte der er bange for at kritisere forhold på arbejdspladsen – nu 40%.

Lige meget hvor mange nævn man laver vil det ikke hjælpe. Det offentlige er smittet af kontrol, der har skabt en kultur der nedbryder innovation og lukker munden på folk. Vi har få lavet en offentlig sektor der er topstyret af partipolitik, hvor gode ideer og bedre velfærd kun kommer ovenfra. På gaden på Vesterbro hedder kalder man det for ”cover mys ass”.

1. november skriver Information om 30 forvaltningsforskere der fortæller os at »Den offentlige sektor kalder mere end nogensinde før på en kulturrevolution, hvor kontrol-måle-ledelses-regimet skiftes ud med tillid til de offentlige ansatte og til deres viden og evne til at skabe innovation,« siger Jakob Torfing fra Roskilde Universitet. Og ikke bare til innovation – men også til at ytre sig om ting der ikke fungere eller – til at komme med forslag til forbedringer og nye ideer! Lyder det vildt? Måske men det er vores eneste chance for at få en velfærd og en offentlig sektor der konstant bevæger sig med civilsamfundet i det relevante fælles samfund. En relevants partipolitikken og indførsel af new public management i 1980'erne har forspildt og ødelagt!

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.