Onsdag, 4 juli, 2012 - 18:10
Ugebrevet Mandag Morgen i Norge har i deres magasin 25. juni 2012 en artikel om større interesse for Sociale Iværksættere.
De Sociale Iværksættere skaber nye velfærdsløsninger i x-felt mellem private, offentlige og civilsamfundet. De skaber nye innovative løsninger der skaber social værdi for udsatte borgere. Forsker ved NTNU Lillian Strand definere en Social Iværksætter således: "En sosial entreprenør er en entreprenør som ikke er et ut etter å skape et behov for et produkt som skal selges, men for å løse en utfordring for samfunnet, samtidig som det skapes en verdi for samfunnet."

Mandag Morgen ser paralleller til tidligere tiders frivillige, der blandt andet skabte den nordiske børnehavemodel. "De store velferdsreformenes tid er forbi" siger MM, "Statsbudsjettene kan ikke bare påta seg fler og fler oppgaver".

Der er brug for nye og bedre løsninger i vores velfærd -  i tæt samarbejde mellem sektorere - og ikke mindst med et vigtigt afsæt i civilsamfundet.

Artikel fra Mandag Morgen Norge vedhæftet her:

Downloads

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.