Tirsdag, 25 marts, 2008 - 06:00

Europarådet anbefaler i Resolution 1579 at medlemslandene formulere en politik der undgår at drive de prostituerede under jorden og i stedet for sikre dem en stemme i den politiske beslutningsproces, bedre mulighed for at dyrke sikker sex og bedre vilkår for at arbejde selvstændigt uden at være afhængige af mellemmænd. Rådet tager afstand fra “moralistiske tilgange” og understreger vigtigheden af at “respektere folks valg, så længe de ikke skader andre”.
Kilde Information 14.03.08.

I stedet for at venstrefløjen i moralens og symbolværdigens navn kæmper for at kriminalisere sexarbejdernes kunder, kunne de være med til at genskabe velfærdsstatens grundværdi: De menneskelige og arbejdsmæssige rettigheder der via fagforeninger og en velfærdsstat sikre rettigheder og beskyttelse.

Der skal etableres muligheder for politisk indflydelse, en fagbevægelse der sikre gode arbejdsforhold, kurser i iverksætteri, opstart af virksomheder, konflikthåndtering, selvforsvar, sundhed og sikker sex. Der skal være blokader af de sexarbejdere der ikke er medlem eller arbejder under dårlige forhold. Der skal være strejker hvis kunderne ikke opførere sig ordentligt eller for at illiminere mellemmænd. Der skal rådgivning og hjælp til handlede sexarbejdere, der også kan få gratis medlemsskab.

Der skal være en accept af andre holdning og levevis i vores samfund. Vores samfund kan ikke bære, at vi behandler de mest udsatte med afvigelse og udstødelse. Om det er de mest udsatte stofbrugere på Vesterbro der ikke har adgang til toiletter eller fixerum - eller de mest udsatte sexarbejdere i samme bydel - så bliver vi nødt til at opgradere vores syn og indsats, så vi fremmer sundhed og sociale liv, frem for at udstøde dem af vores fællesskab. Det skaber kun flere konflikter.

“Ingen mand, ingen stat og ingen pseudofeminist skal nægte mig retten til at vælge hvad jeg vil indgå af aftale med andre …” Feministen på www.sexarbejde.dk

Sexarbejdere bliver overhørt af eksperter, politisk bedreviden og socialarbejdere - gør at sexarbejderne organisere sig i Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) der vil arbejde for sexarbejders rettigheder. I anledning af kvindernes kampdag udgiver de i samarbejde med Seksualpolitisk Forum og Gadejuristen hjemmesiden www.sexarbejde.dk

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.