Onsdag, 29 august, 2012 - 23:35

Kære alle medarbejdere og frivillig i Cafe Dugnad (Cafe D / Den Runde Firkant)

Den årlige fokus på stofbrug og narkohandel på Vesterbro er i fuld gang. Jeres café og det offentlige rum uden for (engang indviet som Plads til Alle af overborgmesteren) er i fokus med skjulte optagelser. Disse optagelser viser klart, hvor stort et arbejde i udførere. Et arbejde der har stor betydning for stofbrugere, handel med stoffer og beboere på Vesterbro. Det viser, at ud over det store arbejde at drive en café for stofbrugere, så skal i også udføre politiarbejde og håndtere konflikter på den offentlige plads ude for cafeen!

Det viser at myndigheder, politikere og ikke mindst pressen har langt igen for at forstå, hvordan man har med stofbrugere og stofhandlende at gøre. Den viser at vi trods lange og gode erfaringer fra udlandet, i håndtering af komplekse narkoproblemer, fortsat sidder fast i at gøre det samme og det samme. At vi hvert år hopper på pressens historie om at der er åbenlyst stofhandel og stofindtag på vesterbro – med samme løsninger som følger: Mere politi, flere penge til myndigheder. At vi hopper på at vi kan løse problemet – der er verdens 3. største økonomi - frem for at turde anerkende at vi kun kan håndtere det. Vesterbro løser ikke et globalt narkoproblem, men kan håndtere det i en god Vesterbroløsning.

Vi kan håndtere hvor åbenlyst det skal være, hvor værdigt vi skal behandle stofbrugere der er afhængige af stoffet og hvordan civilsamfundet skal være påvirket af det. UDEN at tale om legalisering og UDEN at romantisere stofindtag, men udelukkende for at håndtere en kompleks problemstilling der skal holdes på et så lavt niveau som muligt.

I går i spidsen for det i cafeen. I viser os hvordan vi ikke tør anerkende at stofbrug ikke kan løses men udelukkende håndteres. I går i spidsen for at skabe et bedre lokalområde ved at rumme stofbrugere og handlende på den offentlige plads udenfor værestedet. Uden hjælp fra politi og andre myndigheder. Tænk hvordan vi kunne håndtere det, hvis politi, myndigheder, politikere og lokalområde kunne løse denne gamle konflikt sammen, hvis vi turde afprøve og udvikle nye måder at håndtere det på?

Men det er der for mange særinteresser til. Det betyder også, at I efter at være blevet filmet og efter endnu en voldsom konflikt på pladsen i dag, bliver udsat for gamle løsninger: Kollektiv straf! Alle stofbrugere og handlende på værestedet og på den offentlige plads skal væk – så kan DE lære det. Pladsen lukker ned. Værestedet det samme.

Og alle er nu igen overladt til gaden!

Sådan ender den årlige tur gennem medie og politiker møllen gennem de sidste 20 år.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.