Fredag, 19 november, 2010 - 16:13

RYGERUM til stofbrugerne på Vesterbro


Problem
Gennem flere år har der været en tendens til at flere stofbrugere ryger deres stof. Crack hedder det. TV 2 har lige haft fokus på emnet og mener at op mod 80% af stofbrugerne i København ryger crack. Crack rygerne har brug for overdække og læ for at kunne ryge. De har ingen steder at sidde og ryge. De er derfor nødsaget til at sidder bag biler, bryder ind i opgange og loftrum for at finde læ til at ryge. Vesterbro har gennem mange år haft narkotika brande pga stofbrugere der søger læ og ly for at indtage deres stof.

Løsning
Opsætte 2-3 rygerum på Indre Vesterbro. Rygerum kender vi fra de mange cigaret rygere der ikke længere må ryge indenfor. Samme mobile bygning kan opsættes centrale steder på Vesterbro. Det vil betyde værdighed for de rygende stofbrugere og tryghed for borgerne på Vesterbro.Rygerummet er placeret på en beton plade så den let kan flyttes. Det er forbud at fixe og handle. Bygningen er af glas – men kræver derfor også en god diskret placering.

Handling
Rygerum kræver politisk handling i Københavns Kommune for at sikre en værdig og sikker vinter for Vesterbro. De skal være med til at etablere, så vi har finansiering, bydesign og koordinering med øvrige tilbud i orden. Vi kan tilbyde en ordning af frivillige der tilbyder social- og sundhedsydelser i forbindelse med rygerummene, hvor vi samtidig aktivere målgruppen.

Baggrund
I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet afprøvede vi maj 2010 Fixekabiner til stofbrugerne (samarbejde med Foreningen Taletid og DUGNAD Vesterbro). Det var en stor succes og DTU fik en masse viden med tilbage fra stofbrugerne. Der var ligeledes positive tilkendegivelser fra Politi v. Johan Reimann og formand for Folketingets sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) sagde i Jyllands Posten 9. maj 2010 “Det bliver i hvert fald ikke os fra Christiansborg, som kommer og fjerner de nye kabiner
Mere om fixekabiner: www.taletid.org/fixekabine

Det videre arbejde udmunder nu i en social innovation der allerede er udviklet til andre målgrupper: Et udendørs rygerum. Efter den nye rygelov er rigtig mange rygere nødsaget til at ryge på gaden, hvilket har givet flere sygedage. Flere virksomheder etablere derfor udendørs rygerum.

Efter at et stor flertal af stofbrugerne på Vesterbro ryger crack og flere læger i Københavns Kommune af sundhedsmæssige årsager foretrækker at stofbrugerne ryger frem for at fixe deres stoffer, vil det være interessant at lave et pilotprojekt, hvor man afprøver rygerum i et forsøg på at etablere bedre forhold for stofbrugerne, skabe bedre kontakt med målgruppen samt skabe et sikre Vesterbro for beboerne.

I tæt samarbejde i bydelen skal det sikres, at der ikke fixes og opstår handel i rygerummene.

Pilotprojektet er meget billig at etablere. For ca. 250.000 kr kan der etableres 3 rygerum. For yderligere 800.000 kr. om året kan vi sikre kontakt til rygerummen med social- og sundhedsmæssig indsats – såfremt kommunens udgående medarbejdere ikke vil kunne imødekomme dette vigtige behov.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.