Søndag, 23 februar, 2014 - 17:20

Har siden 1990 arbejdet med socialt udsatte og været iværksætter på rigtig mange projekter/initiativer - for at skabe bedre forhold. Et af de rigtig gode redskaber jeg har lært at bruge og som i dag er en integreret del af mit tankesæt er en interessentanalyse. Et navigations værktøj der konstant tager fokus på dem det handler om - om den brugergruppe vi arbejder med.

MEN vigtig! i relation til det samfund vi er en del af. Så løsningen for socialt udsatte involvere også lokalområdet, erhverv, institutioner, politi, velfærdsindustrien ...... Skal der findes nye innovative løsninger der er bæredygtige skal de findes i vores samfund. Jeg tror ikke på små lukkede systemer - institutioner. Der er brug for åbne tiltag der involvere alle parter i vores samfund: Hvis det skal lykkedes at nedbryde stigma og integrere os i et fælles samfund - på tværs af sociale, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og økonomiske samfundslag!

Værktøjet er udviklet af erhvervspsykolog Poul Chr. Olsen. Jeg tilpasser det konstant så det passer ind i den kontekst jeg arbejder i. Dette er måske version 16.2. Denne version skal bruges når jeg som eksterne lektor skal undervise studerende på den sociale højskole, hvordan man navigere i relationer, muligheder og kaos.

EKSEMPEL: Hvad sker der når man driver et værested for stofbrugere og tillader dem at indtage stoffer på toilettet og i rygerummet? Hvilke fordele har det for stofbrugerne? Hvordan vil naboer, Politi, institutioner, lokalområde, politikere, embedsmænd .... reagere? :) Det er det sjove eksempel, hvor der er meget læring der kan udvindes .....

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.