Onsdag, 25 januar, 2012 - 15:04
Det kræver ikke vinger at gøre en forskel

Nye samfundsløsninger på gamle problemer kræver nye fællesskaber – accessory virksomheden Becksöndergaard
og den sociale iværksætter Michael Lodberg Olsen går sammen om at rejse penge til udsatte på Vesterbro.

Mens hele modebranchen ligger vandret for at gøre klar til modeugen, har modehuset Becksöndergaard rettet blikket mod en udsat gruppe mennesker netop i et af modeugens knudepunkter, Vesterbro.

I weekenden afholdt Becksöndergaard i samarbejde med den sociale iværksætter Michael Lodberg Olsen en pop up shop som indbragte 25.000 kr. Beløbet går ubeskåret til det mobile fixerum – en ombygget ambulance der tilbyder sikre og hygiejniske forhold for stofafhængige hjemløse på Vesterbro. Fixelancen – som den bliver kaldt - er drevet af 120 frivillige – primært læger og sygeplejersker. De 25.000 kr gør det muligt at få ombygget og indregistreret en ny ambulance doneret af Falck.

Umiddelbart kan det være svært at få øje på sammenhængen mellem tekstilindustrien og et fixerum – men med
udgangspunkt i et fælles ønske om at tage et socialt ansvar er der opstået et unikt samarbejde mellem designvirk-
somheden Becksöndergaard og Michael Lodberg Olsen, der igennem mange år har kæmpet for at skabe bedre
vilkår for stofbrugerne på Vesterbro. Becksöndergaard og den sociale iværksætter åbner tre dage i januar en pop
up shop, som udover at sælge lækre accessories til fordelagtige priser også vil huse små events og skabe hygge
omkring gæsterne.

Alt overskud går ubeskåret til Foreningen Fixerum, der med Michael Lodberg Olsen i spidsen arbejder for at
nedsætte dødeligheden blandt stofbrugere, skabe mere værdighed og fjerne brugte kanyler fra gaderne på Vester-
bro. Foreningen har senest lanceret et mobilt fixerum i form af en ambulance, hvor stofbrugere kan indtage stoffer
under trygge forhold og under overvågning af frivilligt sundhedsfagligt personale.

Begge parter håber, at pop up shoppen vil indbringe nok midler til at få endnu en ambulance på gaden.
”Samarbejdet med foreningen og Michael er første skridt i en langsigtet plan om at tage socialt ansvar – og det
føles meget naturligt at starte i lokalområdet”, udtaler Mette Flintholm, der er chefdesigner for virksomheden og
vesterbroer.

Becksöndergaard befinder sig på et stadie, hvor der er overskud i organisationen til at hjælpe socialt udsatte dér,
hvor systemet svigter.
”Jeg bor selv på Vesterbro og bliver dagligt konfronteret med de ulyksaglige vilkår mine medborgere lever under.
Det er prisværdigt, når et fællesskab af lokale gør et stort stykke arbejde for at forbedre disse vilkår. Alle, der har
overskud, har et ansvar for at hjælpe med det, den enkelte kan. Derfor er jeg glad for, at vi som virksomhed kan
være med til at gøre en forskel på Vesterbro”, siger Mette Flintholm.

Michael Lodberg Olsen håber, at samarbejdet mellem Foreningen Fixerum og Becksöndergaard kan inspirere
omverdenen til nye fællesskaber på tværs, der kan være med til at løse sociale problemer.
”Stofbrugere er ofte jaget vildt og er nødt til at fixe under stressende og uhumske forhold, hvilket hverken de eller
deres omgivelser er tjent med. Lykkes det os at få endnu en ambulance på gaden, kan vi i højere grad være med til
at skåne vesterbroerne for kanyler på gaden og fortsætte med at redde endnu flere liv”, siger Michael Lodberg
Olsen.

Hvor: Kaffe + Bomuld, Viktoriagade 19, 1655 København V.
Hvornår: Torsdag d.26. januar 13-19, Fredag d. 27. januar 13-19, Lørdag d. 28. januar 11-15

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.