Lørdag, 2 maj, 2009 - 10:17

Michael Lodberg Olsen - Social iværksætter, eksterne lektor i social innovation og brugerinddragelse, redaktør og foredragsholder.

Frank Hvam om Michael i radio 24/7: ”Han er handlings mand. Han venter ikke på andre gør noget. Han tager selv fat, går nye veje og går forrest. Sådan en mand er svært ikke at blive inspireret af.Der er meget modstand når man starte helt nye ting op – det er svært og der er modgang. Modgang motivere Michael – så når man møder sådan et menneske, er det svært ikke at hjælpe – for man ved at der går lang tid inden man møder sådan et menneske igen.
Michael Lodberg er på sin egen måden en moderne helt.”


Michael har siden 1990 arbejdet med social innovation og udvikling af velfærd i et brugerperspektiv og med udgangspunkt i civilsamfundet. Initivtager til Danmarks første Fixerum - Fixelancen; Café DUGNAD og Sundhedrum på Vesterbro, Antidote Danmark, ILLEGAL Magasin, Pantkasser m.fl
Hans projekter har fået flere priser - herunder Det Mobile Fixerum, der blev kåret til Årets Innovative Projekt i 2012 og Michael der blev kåret til Årets Frivillige Københavner 2014.

2014- Initivtager til nye værdige pantløsninger. I stedet for at rode i skrald skal pantsamlerne have værdige forhold OG være med til at skaffe de 140 mio kr. pant der ikke kommer retur - retur til de mest udsatte, der har brug for det og hjælper med at indsamle pant.

2013- Initivtager til ILLEGAL Magasin - et kulturmagasin om stoffer - om stofkultur og kulturstof - på godt og ondt, i alle samfundslag og i hele verden.  ILLEGAL er en hjælpende hånd til afhængige stofbrugere - der sælger det på gaden som alternativ til kriminalitet og sexarbejde. www.illegalmagasin.dk

2012- Initivtager til Antidote Danmark - en netværksoprganisation der skal fremme førstehjælp og udbredelse af modgift til stofbrugere for at nedsætte den store dødelighed ved overdoser blandt stofbrugere i Danmark. www.antidote.dk

2011-12 Initiativtager til Danmarks første Fixerum: Det Mobile Fixerum - også kaldet Fixelancen. Et tilbud til stofbrugere om at indtage de stoffer de i dag tager på gaden i en ombygget ambulance. Drevet af over 300 frivillige.
Det Mobile Fixerum kørte gennem lydmuren og fik skabt national lovgivning så der i dag er permanente Fixerum i København, Odense og Aarhus.
Den ene Fixelancen blev overtaget af Københavns Kommune - den anden af Nationalmuseet der har taget den ind i den permante national samling som bevis på stofbrugernes behov og civilsamfundets handling. www.fixerum.dk

2010 - starter ny Social Virksomhed MINORITY cph der arbejder med at skabe arbejdsmuligheder for gadens minoriteter.

Blev i 09 inviteret med til Innovatiosnrådets (Mandag Morgen) Task Force om bedre betingelser for sociale iværksættere.

2005-10 Initivtager og medstifter af DUGNAD Vesterbro. fra 2008-2010 daglig leder.  har jeg været leder i DUGNAD Vesterbro. Et netværk jeg selv har startet op tilbage i 2005. DUGNAD Vesterbro er et netværk, der arbejder med løsninger for stofbrugere på Vesterbro i tæt lokalt samarbejde. "De bedste løsninger er lokale" førte til etablering af danmarks første Sundhedsrum og en café for stofbrugere som vi selv drev. Et netværk, hvor over 300 lokale borgere bidragede med at skabe bedre forhold for stofbrugere - med økonomisk støtte fra Sundhedsministeriet, Københavns Kommune og en lang række private organisationer. Dugnad netværket fik 2010 en pris for enestående lokal netværksløsninger.

2007-08 arbejde jeg sammen med Værestedet Fisken for unge indvandrere om at få at Fritidsjobformidlingen op at stå.

2008- Initivtager og opstart af RådgivningHuset Vesterbro et 100% frivilligt rådgivningshus med over 50 frivillige jurister, psykologer og konfliktmæglere.

2006-07 Initivtager til et arbejdsprojekt, hvor stofbrugere fik løn for at rengøre gaderne på Vesterbro for kanyleaffald. Samarbedjspartnere Vej og Park i Københavns Kommune, DGI Byen, Kongens Ø og BrugerForeningen.

2002-07 var jeg ansat som leder i Københavns Kommune til at opbygge, udvikle og drive ServiceButikken Vesterbro. En forebyggende indsats der i tæt samarbejde mellem kommune og frivillige foreninger skulle sikre let tilgængelig anonym rådgivning for borgerne i København Kommune. Sundhedspejersker, socialrådigivere og ungearbejdere fra kommunen arbejdede sammen med over 60 frivillige retshjælpere, psykologer og konfliktmæglere om at sikre let tilgængelige rådgivning og vejledning ved hverdagskonflikter. - "Alt starter som en hverdagskonflikt" var ideen bag at lave en forebyggende indsats for alle der stod med hverdagsproblemer.

1999-2002 ansat i forsøgsprojektet for stofbrugere KgasHuset i Herlev Kommune.

1990-98 Arbejdet med udviklingsprojekter i Rumænien. Initittager, opstart og gennemførere en lang række projekter - blandt andet sammen med Red Barnet, Storstrøms Amt, Ribe Amt, Mellemfolkeligt Samvirke og Det Europæiske Hus.

Redaktør og medforfatter på flere bøger inden for det sociale område.

Kontakt data:

Michael Lodberg Olsen
Tlf. + 45 2585 2485
mlo (a) minority.dk
www.facebook.com/michaellodbergolsen

@michaellodberg
 

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.