Mandag, 11 oktober, 2010 - 00:05

Narkotikapolitikkens dobbeltmoral kørere på fuld skrue på Vesterbro. Har gjort det i 40 år. På den ene en partipolitisk ideologisk og bureaukratisk side og på den anden en pragmatisk lokal og handlende side.

Danmarks problem på Vesterbro har i over 40 år søgt nye løsninger. Her billede fra demonstration fra 1976 på Vesterbro.

Den lokale side har taget ansvar og fundet en løsning der matcher stofbrugernes behov. Tilbuddet hedder Café Dugnad. Der bliver serveret sund nærende mad, der er adgang til toiletter og et rygerum - der med tiden er blevet indtaget til stofindtagelse. Et tilbud der har reddet 22 overdosistilfælde – 22 liv – skabt bedre sundhed for en af landets mest udsatte grupper. Et tilbud der fik Maria Kirkeplads til at ligne en almindelig kirkeplads.


Jeg er stolt af, at jeg sammen med andre vesterebroere har været med til at skabe bedre forhold for stofbrugerne. At vi uden sygeplejersker har været med til at redde liv og skabe bedre sundhed! Det fortæller jeg højt. Så højt at socialforvaltningen finder ud af det, efter vi har kørt det i 1½ år.


Socialforvaltningens ideologiske narkotikapolitik påstår at det er ulovligt. Det er en ren udokumenteret påstand, fremsat af regeringen – udført af København Kommune, der nu vil lukke Café Dugnad og indsætte ”en anden aktør”!


Nu kan vi kun byde stofbrugerne velkommen tilbage på gaden med stats- og kommunal støttede kanyler de gratis kan hente på Mændenes Hjem. Stofbrugerne kan så gå ud på gaden og over i min kældernedgang eller mine børns legeplads, hvor de kan sidde og junke i de næste 40 år – uden at ideologien bliver tilpasset den praktiske virkelighed.

- Det er partipolitik og velfærd anno 2010. 

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.