Tirsdag, 20 september, 2011 - 23:00
5 dage har det mobile fixerum kørt. Over 40 stofbrugere har haft et alternativ til at sidde på gaden og legepladsen og indtage deres stoffer.

Københavnske stofbrugere får nu tilbud om et mobilt fixerum kombineret med førstehjælp. Foreningen Fixerum har indrettet en ambulance bemandet med frivillige læger og sygeplejersker, som møder stofbrugerne, hvor de er, og yder professionel sundhedshjælp i de mest berørte kvarterer på Vesterbro. Ambulancen er på gaden første gang den 12. september.

I et forsøg på at bryde med 35 års visionsløs narkotikapolitik på Vesterbro i København, sender Foreningen Fixerum nu en ambulance på gaden, som fungerer som et mobilt fixerum for stofbrugerne. Ambulancen bemandes med frivilligt sundhedspersonale, som kan yde førstehjælp og behandling i de tilfælde, hvor stofbrugere kommer i livstruende situationer.

Hvert år dør omkring 300 stofbrugere af en overdosis i Danmark. Det er et af de højeste tal per indbygger i Europa. I mange andre europæiske storbyer er der etableret fixerum med sundhedsfagligt personale, der sikrer, at stofindtagelsen finder sted under kontrollerede og
hygiejniske forhold, så risikoen for smitsomme sygdomme og dødsfald reduceres.

”Vi ved fra udlandet, at fixerum og førstehjælp på gadeplan redder liv og skaber markant bedre sundhed for en meget udsat gruppe borgere, der i dag er henvist til at indtage stoffer under uhygiejniske forhold på gaden. Folketinget ønsker ikke at hjælpe stofbrugerne til et mere anstændigt liv. Derfor søsætter vi nu dette initiativ”, siger Michael Lodberg Olsen, der er formand for Foreningen Fixerum.

Sidste år viste en meningsmåling foretaget af Gallup for Berlingske Tidende, at flere end syv ud af ti danskere støtter etableringen af fixerum, og de udenlandske erfaringer taler deres tydelige sprog: Udover at skabe tryghed og bedre hygiejne for stofbrugerne, opnår samfundet en række sidegevinster i form af færre kanyler på gaderne, mindre kriminalitet og færre unødvendige dødsfald.

”Det er jo helt banalt et spørgsmål om liv og død og om menneskelig værdighed. Vil vi som samfund acceptere at lade unge mennesker dø for øjnene af os under så nedværdigende forhold, som stofafhængighed kan være, eller vil vi bruge vores sunde fornuft og tage ansvar”, siger Kasper Iversen, der er læge og bestyrelsesmedlem i Foreningen Fixerum.

Foreningen Fixerum sender sin ambulance på gaden første gang mandag den 12. september klokken 17. Ambulancen vil indledningsvist være på Vesterbro to eftermiddage og aftener om ugen. Foreningens økonomi hviler på frivillige bidrag, herunder sociale aktier a 25.000 kroner. De første to aktier er tegnet af komiker Frank Hvam.

Foreningen Fixerum består af over 45 frivillige og en bestyrelse bestående af social iværksætter Michael Lodberg Olsen, læge Kasper Iversen, komiker Frank Hvam, journalist Ole Hoff-Lund, jurist Emil Kiørboe og fundraiser Mads Kulmbak.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.