Mandag, 1 marts, 2010 - 23:07
Adgang til fixerum, toiletter og sund mad er basis velfærd for stofbrugerne på Vesterbro anno 2010. Det har rockgruppe Kashmir fundet ud af.

Deres nye album Trespassers udkom 1. februar 2010. Coveret er et 3x3 meter maleri lavet af gruppen selv. Maleriet valgte Kashmir at sælge på lauritz.com. Det gav 24.000 kr. der blev givet videre til Café Dugnad, der kan servere 2.400 måltider god nærende mad for beløbet!
Og hvad så? Er Kashmir blevet forklædte hattedamer? Nej, de er alle fra Vesterbro og daglig vidne til hvordan stofbrugerne bliver behandlet - dårligt!
Stofbrugerne mangler adgang til et fixerum (stofindtagelsesrum), toiletter, arbejdsmarkedet og sund mad.

1. års evaluering af Café Dugnad, en café på Vesterbro for stofbrugerne med toiletter, et sted at være og gratis mad, udkommer fra Rambøll Managment. Den siger klart at andre organisationer og Politi kan se og mærke at stofbrugerne får sund og nærende gratis mad. Stofbrugerne er lettere tilgængelige og mere rolige. Stofbrugerne prioritere ofte ikke maden men stofferne og holder sig kørende med søde sager.

Da vi åbnede Café Dugnad var alt mad gratis. De sidste 3-4 måneder har der været en pris på aftensmåltidet på 10 kr og 2 kr. for et glas mælk. Dem der ikke kan få eller har lavet en madordning på Mændenes Hjem (fratrukket deres kontanthjælp) og som har mest brug for mad prioritere ikke de 10 kr.!
De klare sig bedre, bliver lettere tilgængelige og får en bedre sundhed hvis de får det gode måltid mad dagligt. - Det er velfærd 2010 - at sikre at nogle af de mest udsatte danskere får adgang til mad.

Dugnad får hjælp til at udføre arbejdet med at gøre mad tilgængelig for landets mest socialt udsatte borgere - ikke mindst fra Kashmir - men fra mange organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, der ved hvad det daglige måltid betyder.

Fødevarebanken, er et eksempel på en nyoprettet organisation, der arbejder for at indsamler og modtager overskudsfødevarer og distribuerer dem videre til forskellige sociale organisationer. Det gode initiativ kørere forbi Café Dugnad og mange andre sociale organisationer der arbejder med fattigdom og socialt udsatte.

Foto: Flemming Schiller


Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.