Lørdag, 16 februar, 2013 - 18:18

Gode innovative løsninger kræver samarbejde på tværs. Ofte taler man om tværfaglighed. Men hvor er brugeren eller borgeren i det? Hvilken faglighed har de?
Om der sidder to eller tre fagligheder om bordet for at udvikle nye løsninger er ligegyldigt, hvis ikke også brugeren eller borgeren sidder med. Vi skal konstant forstyrre hinanden med vores faglighed. Det er det, der skaber social innovation - eller nye social løsninger. Det er det vi har gjort i Fixelancen, Dugnad, JunkFood, Servicebutikken og andre initiativer der har krævet nye løsninger på gamle problemer.

Artikel i Ræson 13.02 2013 af Lasse Zobel, Signe Hansen og Anton Sylvest Lilleør fra DANSIC sætter fokus på den tværfaglige indsats for at opnå nye sociale løsninger. I deres indlæg lægger de op til nye måder at gøre det på: "Regeringens nye innovationsstrategi lægger op til, at fremtidens innovation skal drives af efterspørgslen efter løsninger på samfundets store udfordringer. Men udfordringerne er komplekse og kan ikke forstås fagspecifikt. Derfor kan strategien kun lykkes, hvis den tværfaglige innovation fremmes. Det er Fixelancen og Ruby Cup gode eksempler på."

De tager Fixelancen som eksempel på hvordan flere forskellige fagligheder mødes om nye løsninger. De skriver "Det mobile fixerum til hjemløse stofmisbrugere, Fixelancen, er et eksempel på nødvendigheden af dette kompetencemix. I udviklingen af Fixelancen har der været brug for humanistiske kompetencer for at forstå misbrugernes behov og lokalsamfundets ønsker, medicinske kompetencer til at levere den konkrete efterspurgte ydelse og samfundsfaglige kompetencer for at kunne agere inden for det kommunale system."

Det er sådan Fixelancen er skabt, men der mangler noget. De nævner brugernes behov i artiklen, men glemmer dem om det innovative udviklings bord af fagligheder.

I en verden af akademisk styring, hvor konsulenter og andre specialister har indtaget fedtlaget i vores samfund, er det vigtigere (og lettere) at refere til rapporter om brugernes behov, frem for at inddrage dem reelt.
I Fixelancen var stofbrugerne vigtige aktørere for at forene alle fagligheder.

Det er derfor vigtigt, i kampen for nye og bedre innovative løsninger, at se brugerne som en faglighed. En faglighed, der på lige plan med andre fagligheder eller interesser, skal udfordre nye løsninger og dermed skabe innovative løsninger.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.