Mandag, 5 oktober, 2009 - 23:00

Hvilke muligheder har aktive stofbrugere for et arbejde? Unikt samarbejde mellem visionær erhvervsmand og DUGNAD Vesterbro skabte jobmuligheder for dem man i fagsprog kalder matchgruppe 7 eller 8!

HusForbi fungere rigtig godt til skæve jobs. Hjemløse og gadens folk er gode til at at finde muligheder og måder at tjene til dagen og vejen på. Noget af det der virker er HusForbi. De gode sælgere finder hurtig ud af hvor, hvordan og hvor sælger jeg flest aviser. Mange stofbrugere har samme gen! De lever og overlever faktisk af det. De ser muligheder i alt de møder, oplever og ser. 

Tirsdag, 23 juni, 2009 - 23:00

Løsninger på den bedre velfærd ligger hos brugerne af den og ændret politisk struktur.

Vesterbros kamp for et stofindtagelsesrum til stofbrugerne i bydelen er et klart bevis for at udviklingen af vores velfærd ikke handler om brugernes behov, ikke tager udgangspunkt i international såvel som national dokumenteret viden på området eller lokalområdets ønsker. Men snarere om topembedsmænd, partipolitik, politisk strategi og medier.


Tirsdag, 14 april, 2009 - 23:00

Socialrådgivere bruger langt størstedelen af deres tid på skriftlige indberetninger og næsten intet på egentlig klientkontakt, viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

Igennem 10 arbejdsdage har 114 sagsbehandlere noteret, hvad de bruger deres tid på. Kun knap 15 procent af tiden går med samtaler med borgere. Derimod går 43 procent af tiden med administration. Kilde: Politiken.

Dansk Socialrådgiverforening vil fluebenstyranniet til livs. De vil afskaffe nyttesløst bureaukrati, som tager tiden fra det, socialrådgiverne er bedst til – det socialfaglige arbejde i tæt kontakt med borgeren. Skriver de på deres hjemmeside.

Tirsdag, 25 marts, 2008 - 06:00

Europarådet anbefaler i Resolution 1579 at medlemslandene formulere en politik der undgår at drive de prostituerede under jorden og i stedet for sikre dem en stemme i den politiske beslutningsproces, bedre mulighed for at dyrke sikker sex og bedre vilkår for at arbejde selvstændigt uden at være afhængige af mellemmænd. Rådet tager afstand fra “moralistiske tilgange” og understreger vigtigheden af at “respektere folks valg, så længe de ikke skader andre”.
Kilde Information 14.03.08.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.