Lørdag, 6 oktober, 2012 - 14:49

Vinderen af Årets Innovative Projekt ved Frivillighedens Dag 2012: Det Mobile Fixerum


Det har været fantastisk at stå i spidsen for at imødekomme nogle af de behov som nogle af landets mest social- og sundhedsmæssigt udsatte har: Anerkendelse, sikkerhed, tryghed og værdighed for stofbrugere. Det har vi formået at gøre som de første i Danmark ved at sætte hjul på fixerummet. Ved at sikre at det ikke var en boligforening der skulle tage skraldet med stofbrugere på gaden. At holde hvor stofbrugerne i forvejen var - for at trække dem fra gaden ind i Fixelancen. Og så har vi bemandet rummet i Fixelancen som et sundhedstilbud - med læger og sygeplejesker.

Og vi er mange. Gennem de 19 måneder vi har eksisteret har over 300 frivillige, 70 virksomheder og flere private fonde bidraget for at realisere Fixelancerne. - Uden en eneste offentlig krone.

Prisen for Årets Innovative Projekt 2012 er en klar anerkendelse af at stofbrugerne er en del af vores samfund. En anerkendelse af at de har brug for nye innovative løsninger der skaber bedre sundhed og mere værdighed for stofbrugerne. Samtidig giver det et alternativ til gaden, opgangen og baggården som også skaber værdighed, nedsætter konflikter i lokalområder der er meget præget af stofbrugere og øger tollerancen i samfundet.

Prisen er også en kæmpe krammer til alle dem der har bidraget! Tak for det og tak for støtten!

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.