Mandag, 28 februar, 2011 - 19:48
En dag fra at det private fixerum i Reventlowsgade 28 skulle åbne, får ejerforeningen et politisk fogedforbud genneført. Danmarks første fogedforbud mod at redde liv! Fogedrettens afgørelse er anket til Landsretten - men kan let tage op til ét år....
SÅ velkommen tilbage til stofbrugere i lyskassen - foran det første private fixerum i Danmark.

Vi nåede at åbne 2 dage for at teste det private fixerum. 7 stofbrugere kom indenfor og oplevede hvordan det var at sidde under rolige omgivelser uden stres og fejlfix at indtage de stoffer de dagligt tager i lyskassen, på Hovedbanegården eller i det offentlige rum. Læs om Allan der testede fixerummet.

Lyngby Fodgeret besluttede i dag at forbyde det private fixerum i kælderen Reventlowsgade 28. Det er ejerforeningen der har anlagt sagen med anklage om at det går mod ejerforeningens vedtægter og lokalplan. Det er en klar politisk beslutning at nedlægge fogedforbud. Tidligere var der i samme lokaler spilleklub – nu ville vi etablere en klub for stofbrugere.

Anders Moesgaard der ejer lokalerne udtaler at dagens fogedforbud koster menneskeliv. Han siger: ”Noget påstår at privat fixerum er en andenklasses løsning, men hvis liv er liv, kan man ikke fravælge det private fixerum, før der er en bedre løsning på bordet. Fixerum redder liv hvad enten det foregår på første eller anden klasse.”

Netværket omkring fixerum arbejder videre! Vi søger ejer- og andelsforeninger med reel interesse for at skabe bedre forhold for stofbrugere og vi skanner Kødbyen, hvor Københavns Kommune har over 5.000 m2 ledige lokaler. Samtidig ser vi på om man kan opstille en mandskabsvogn (evt. i forbindelse med det forestående Metrobyggeri) eller om man kan lave en mobil løsning.

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.