Tirsdag, 9 november, 2010 - 23:29
Københavns Kommunes Socialudvalg har i dag besluttet at udskifte borgerinitiativet DUGNAD Vesterbro med Mændenes Hjem til at drive Café Dugnad - en cafe for stofbrugerne på Vesterbro.
"Mændenes Hjem er en driftsikker organisation" hedder det som begrundelse i indstillingen fra socialforvaltningen til socialudvalget. Mændenens Hjem udspringer fra en gren af Indre Missions arbejde - i dag kaldet Missionen Blandt Hjemløse - der driver herberg og væresteder med støtte fra staten og Københavns Kommune.

Det borgerdrevne initiativ med over 300 bidragsydere tabte på innovativ kraft til fordel for driftsikkerhed. Til gengæld driver København Kommune (læs Mændenes Hjem) driftsikkert Dugnads initiativer med Sundhedsrum og Cafe for stofbrugere videre. Vi har vist nye måder at håndtere narkoproblemerne på, der har skabt bedre forhold for stofbrugere og lokalområdet. Vi har opkvalificeret borgerne med nyeste viden fra udlandet og skabt et nyt møde mellem lokale borgere der har arbejdet i cafeen og stofbrugerne.

Leder af Mændenes Hjem Robert Olsen siger i en pressemeddelelse ”Vi er meget opmærksomme på, at vi ikke laver et Lille Mændenes Hjem. Cafeen skal fortsat kunne rumme byens svageste, for der er brug for et lavtærskel-tilbud til de mest kaotiske brugere. Det er også den allervigtigste grund til, at vi påtager os opgaven."

Socialborgmester Mikkel Warming siger: ”Byens svageste stofmisbrugere har brug får det sted, hvor de kan få mad, kaffe og omsorg, før de igen skal ud i verden og jage stof – kort sagt et værested, hvor de mest udsatte kan blive tanket op."

Så mangler vi bare at de selv samme aktørere også laver stofindtagelsesrum, der har været en del af Cafeens tilbud de første 1½ år. Men den er nok for innovativ til gamle driftssikre organisationer?

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.