Mandag, 27 september, 2010 - 11:20

Pressemeddelelse 27. september 2010

Danmarks første lovlige fixerum er lukket


Beboerinitiativet DUGNAD Vesterbro har med et bredt lokalt samarbejde vist, at det kan lade sig gøre at minimere de stofrelaterede problemer og skabe bedre forhold og sundhed for stofbrugerne ved at drive en café med stofindtagelsesrum.


I halvandet år har beboerne på Vesterbro i København drevet Café Dugnad, hvor nogle af landets hårdest belastede stofbrugere har fået gratis kaffe og et sundt og nærende måltid mad samt adgang til to toiletter og et rygerum. En indsats, der har forbedret de forarmede stofbrugers sundhed, reddet 22 overdosistilfælde og skabt rum for mellem 150-200 stofbrugere dagligt i cafeen på 65 kvadratmeter.

Initiativtager til Dugnad og beboer på Vesterbro, Michael Lodberg Olsen, siger: ”Da det stod klart for os, at vi kunne redde liv og forbedre forholdene markant for stofbrugerne, var vi nødt til at fortsætte. Det betød, at jeg brugte flere penge, end vores budget tillod. Men det lykkedes os alligevel at drive et af Europas billigste stofindtagelsesrum, hvor der i vores åbningstid ikke er én eneste, der er død af en overdosis!”


Men selv om Danmarks første stofindtagelsesrum har forbedret situationen for bydelens stofbrugere markant og nedbragt antallet af stofrelaterede dødsfald, så besluttede kommunen i sommeren 2010 at skride ind. Michael Lodberg Olsen stoppede i Dugnad, da Københavns Kommune ikke ville tillade, at der blev indtaget stoffer, og økonomien var blevet for stram. Café Dugnad fortsætter nu som et almindeligt værested.


Fakta om Danmarks første lovlige fixerum:

  • Café Dugnad havde et budget på 2,8 mio. kr. pr. år. Vi brugte ca. 3,5 mio. kr. om året. Et dansk stofindtagelsesrum drevet af en kommune vil koste mellem 12-14 mio. kr. om året.

  • Cafeen har dagligt haft besøg af 150-200 stofbrugere og har på 1½ år reddet 22 overdosistilfælde.

  • Café Dugnad har forbedret sundheden blandt stofbrugerne med adgang til sund og nærende mad.

  • Politiet besøgte dagligt cafeen og sagde på et offentlig møde: ”Politiet observerer, at der tydeligvis er ro andre steder i bydelen, når Café Dugnad er åben. For politiet giver det også bedre mening at henvise brugerne til caféen frem for at skubbe dem rundt fra den ene trappeopgang til den anden”.

  • Professor i strafferet Vagn Greve siger at et fixerum (stofindtagelsesrum) ikke er ulovligt ifølge national såvel international ret.

  • Frank Hvam er en af de mange beboere på Vesterbro der har blandet sig. Da Københavns Kommune griber ind skriver han i Berlingske Tidende: ”Og ved I hvad, Københavns Kommune? Det har faktisk hjulpet. Caféen gjorde det for Vesterbro, som hverken penge, sure bemærkninger, afspærrede kælderskakter eller politi nogensinde har kunnet gøre – den fjernede narkomanerne fra min lyskasse. Én enkelt lille café gjorde udslaget. Da caféen åbnede, forsvandt det friske blod på trappestenen”.

  • Café Dugnad var en stor gene for naboerne lige omkring cafeen. Cafeen er 65 m2 og havde besøg af 150-200 stofbrugere. Der var rigtig meget ophold uden for og omkring cafeen.

  • Maria Kirkeplads lignede i perioden en almindelig kirkeplads.

  • Det viser sig med Dugnads forsøg, at man kan etablere stofindtagelsesrum uden lovændringer. Det samme er gældende i de fleste andre lande, der har stofindtagelsesrum: De er etableret uden lovændring og fungere lovligt som en del af håndteringen af narkoproblemerne.


Med venlig hilsen,


Michael Lodberg Olsen,

Social iværksætter og beboer på Vesterbro, telefon 2585 2485

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.