Tirsdag, 14 april, 2009 - 23:00

Socialrådgivere bruger langt størstedelen af deres tid på skriftlige indberetninger og næsten intet på egentlig klientkontakt, viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

Igennem 10 arbejdsdage har 114 sagsbehandlere noteret, hvad de bruger deres tid på. Kun knap 15 procent af tiden går med samtaler med borgere. Derimod går 43 procent af tiden med administration. Kilde: Politiken.

Dansk Socialrådgiverforening vil fluebenstyranniet til livs. De vil afskaffe nyttesløst bureaukrati, som tager tiden fra det, socialrådgiverne er bedst til – det socialfaglige arbejde i tæt kontakt med borgeren. Skriver de på deres hjemmeside.

De indsamler gode ideer fra medlemmerne, om hvor de kan lave ændringer. På en digital meningsmåling på deres hjemmeside har 92% sagt at de oplever bureaukrati som en belastning for arbejdet som socialrådgiver.

Det er den samme debat. Der er ingen tvivl om, at vores velfærd er kørt af sporet. Nu kommer det til at handle om tiden og bureaukrati. En relevant og vigtig diskution! Men løsningen bliver måske afskaffelse af et par led, et par flueben eller en enkelt lov eller to. I stedet kunne det være interessant at tegne et nyt billede af en velfærd version 3.0. Statsministeren kalder kvalitetsreformen for velfærd version 2.0 efter internettets social medier, der har skabt nye kommunikative platformer for social kommunikation. Men ikke ambitiøst nok!

Den nye version 3.0 af internettet er ved at blive udviklet - og måske nærmere en velfærd drevet af borgernes behov og velfærdens muligheder. Version 3.0 handler om at alle kan kommunikere sammen uanset sprog og kulturelle forskelle.

Forestil dig en velfærd, hvor alle interessenter kan tale sammen - og har samme interesse for at skabe optimal hjælp til den idividuelle problemstilling. En velfærd, hvor brugerne af den konstant er med til at definere indhold og muligheder. En velfærd der er forskellig for person til person - frem for ens for alle uanset geografi og individuelle behov. En velfærd der konstant bevæger sig uden at skulle lave ny lovgivning. En velfærd i et ramme design der skaber muligheder frem for begrænsninger.

Forestil dig … Vi skal designe velfærden version 3.0!

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.