Tirsdag, 3 august, 2010 - 08:06
Jeg forlader Dugnad efter at have brugt flere penge på stofbrugerne end budgeret. Vi går ikke i minus - men har brugt penge i større kraft end først antaget. Jeg bekræfter dermed en fordom om iværksættere: De har ikke en skid tjek på økonomien! Jeg kendte godt retningen, men prioriterede at imødekomme stofbrugernes behov, miniminere generne så meget som muligt for de nærmeste naboer og leve op til gode aftaler med politiet om mere lønnet personale. Café Dugnad har dagligt besøg af 200 stofbrugere (65 m2!) der nyder en respektfuld servering, den gode mad, har adgang til toiletter og indtager deres stoffer afskærmet væk fra gaden. Vi har haft 22 OD'ere indtil dato, og ingen er døde! Dertil kommer at stofbrugerne, når de er mange samlet på et sted, selv opfanger og afhjælper OD'ere hos hinanden. En ramme der er langt mere respektfuld for stofbrugere såvel som for vesterbro end gaden eller kældernedgangen. Og billig! Vi kørte indsatsen for omkring 3 mio kr. om året.

Til september er det 5 år siden vi afholdt det første Dugnad møde med 80 nøglepersoner fra Vesterbro med hjælp fra Nils Christie, Tine Bryld, Jens Arentzen, Gadejuristen, DJ Walker, Vildnis, DJ KatD. Evy Frandsen, Peter Ege, Vesterbro Lokalråd, Tuck, Foreningen for Narkoløsninger, Republikken med mange flere ..... 101 forslag kom der ud af det - der blev til et Sundhedsrum Københavns Kommune driver og en Café drevet af borgerne i Dugnad.

De bedste løsninger er lokale. Dugnad har udsendt følgende pressemeddelelse i forbindelse med at jeg stopper:

Pressemeddelelse 01.08.2010

Farvel til en ildsjæl - Lederen af Dugnad Vesterbro stopper.

Cafe Dugnad på Vesterbro har haft overvældende succes med at tiltrække stofbrugere til værestedet. Cafeen har siden sin åbning forsøgt at følge med udviklingen med et stadigt stigende antal brugere i cafeen, kontakt med naboer, samarbejde med politiet og ønsker fra kommunen. Dette har betydet øgede udgifter til personale bl.a. ansættelse af en cafeleder og til indkøb og har desværre resulteret i en budgetoverskridelse på ca. 500.000 kr.

Leder og initiativtager til Dugnad Michael Lodberg Olsen har påtaget sig ansvaret for budgetoverskridelsen og indgået aftale med bestyrelsen om at fratræde sin stilling:
"Jeg har lavet en fratrædelsesaftale med bestyrelsen for at minimere udgifterne på ledelsesfronten. Jeg håber dermed at cafeen - et livsvigtig stofbrugertilbud på Vesterbro - bliver mindre berørt af den sparerunde der er uundgåelig."

Bestyrelsesformand for Dugnad Vesterbro Povl Skov tager budgetoverskridelsen meget alvorligt, men ser den samtidig som en konsekvens af cafeens store succes. "Ledelsen i Dugnad har virkelig gjort sit for at følge med succesen. Det er lykkedes godt, men har beklageligvis medført et merforbrug. Det er utrolig trist at Michael stopper. Han har været drivkraften bag Dugnad og vil blive savnet. Samtidig giver hans beslutning om fratrædelse Dugnad et godt udgangspunkt for at minimere udgifterne så vi kan holde budgettet.
Det er væsentligt for at bevare Cafe Dugnad og fortsat at skabe bedre vilkår for stofbrugere og beboere på Vesterbro."

Bestyrelsen har i samarbejde med ledelsen omgående iværksat en række væsentlige reduktioner i omkostningerne for at imødekomme budgetmål 2010 og 2011.
For resten af 2010 er indtil videre iværksat omkostningsreduktioner for ca. 200.000 kr. og for 2011 udgør reduktionen i faste lønomkostninger ca. 400.000 kr.

www.dugnad.dk

Social Iværksætter
Michael Lodberg Olsen

Initiativtager til:
Antidote Danmark - Forebyggelse af overdosis dødsfald
Sexelancen - et sikkert sted for Sexarbejdere

ILLEGAL! Magasin - gademagasin om stoffer
Forening for Bæredygtig Pant
- fagforening og bedre forhold for pantsamlere
Fixelancen - Danmarks første Fixerum (også version 2)
Stradá - gademagasin om minoriteter
Cafe DUGNAD og Sundhedsrum for stofbrugere på Vesterbro, førstehjælps-organisationen for stofbrugere
,  - , Gademagasinet om minoriteter  m.fl.


Om Michael Lodberg Olsen
Foredrag + hjælp til innovation
Presse


Social Innovation er udvikling af nye - og bedre - måder at håndtere komplekse sociale spørgsmål. Ofte i x-feltet mellem brugere, fagligheder og netværk eller mellem civilsamfundet, offentlige og private organisationer.

Social Iværksætter er en person der udvikler og handler indenfor social innovation.